ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Dravci na Severu

22.9. 2022

16. 9. 2022 se na škole Sever uskutečnil společně se společností Zayferus (obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků) projektový den. Žáci školy se se dozvěděli mnoho zajímavostí o dravcích a jejich odchovu. Navíc si své nově nabyté vědomosti mohli ověřit v soutěži. Nakonec programu se uskutečnily letové ukázky.

 


Změna adresy url do internetové ŽK (Bakaláři)

5.9. 2022

NOVÁ ADRESA NA PŘÍSTUP DO INTERNETOVÉ ŽÁKOVSKÉ https://bakalari.zssever.cz

TATO ADRESA BUDE FUNGOVAT AŽ OD 6. 9. 2022 OD 13:00 HOD. (ADRESU ZKOUŠEJTE AŽ PO 13. HODINĚ). MEZI 11:00 HOD. AŽ 13:00 HOD. NEMUSÍ BAKALÁŘI FUNGOVAT

V RÁMCI TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PO TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH BUDEME K DISPOZICI PRO ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ.

DO MOBILNÍ APLIKACE BUDETE ZNOVU ZADÁVAT HESLO. POKUD SI HO NEPAMATUJETE, VYUŽIJTE NA ÚVODNÍ OBRAZOVCE BAKALÁŘŮ FUNKCI ZAPOMENUTÉ HESLO.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE VÁM HESLO NEPODAŘÍ OBNOVIT, PIŠTE NA josef.fiedler@zssever.cz. 

POZOR!!! HESLO VŽDY GENERUJI NOVÉ A ZASÍLÁM NA EMAIL ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UVEDENÝCH V NAŠEM SYSTÉMU.


Organizace výuky u prvních tříd

17.8. 2022

Sraz prvňáčků před budovou školy:   01. 09. 2022 v 7.50 hodin           

01. 9. 20022 – 8.00 až 8.45 hod.

02. 9. 2022 – 8.00 až 9.40 hod.

Od 05. 09. 2022 dle rozvrhu.

Provoz školní družiny: pondělí – pátek: 6.15 – 16.30 hod.

Úvodní schůzka rodičů se uskuteční

dne 06. 09. 2022 od 16.00 hodin

ve třídě 1. A, 1. B

První den ve škole – žáci nemusí mít aktovky, přezůvky.

Učebnice a další školní pomůcky obdrží v průběhu dalších dnů.

Seznam kroužků bude zveřejněn na webu školy s pokyny pro přihlašování žáků nejdéle do 06. 09. 2022.


Uzavření školního hřiště

30.6. 2022

Z důvodu rekonstrukce hřište bude školní hřiště uzavřeno od 1 .8. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Milan Kučera, ředitel školy


Úřední hodiny o prázdninách

22.6. 2022

1. 7. 2022 – 9:00 až 12:00 hod.

12. 7. 2022 – 9:00 až 12:00 hod.

2. 8. 2022 – 9:00 až 12:00 hod.

16. 8. 2022 – 9:00 až 12:00 hod.

23. 8. 2022 – 9:00 až 12:00 hod.

25. 8., 26. 8., 29. 8. až 31. 8. – 9:00 až 12:00 hod.


1. ročník na výletě ve Starých Hradech

26.6. 2022

Výletu do pohádkového světa předcházelo veliké těšení a ve čtvrtek 16. června jsme se konečně dočkali. Děti na Starých Hradech čekalo mnoho překvapení. Dostaly se do ledového nebo vodnického království a dokonce navštívily peklo. Největší respekt vzbudil smaragdový drak velkých rozměrů ...

 

 


4. A výlet do Teplických skal a opékání v Hradeckých lesích

26.6. 2022

Dne 21. 6. odešli žáci 4. A do lesa, kde jim tatínek Sebastiana Filipa vyprávěl o zvířatech v lese, ukázal ji  krátký výcvik psa a také děti poznávaly jehličnaté a listnaté stromy ...

Dne 22. 6. žáci 4. A podnikli výlet do Teplických skal. Procházka skalním městem byla moc hezká. Sluníčko svítilo, takže i tento výlet se vydařil.

 


3. A a 3. B v Národním muzeu

26.6. 2022

Dne 8. 6. se třídy 3. A a 3. B vypravily vlakem na výlet do Národního muzea v Praze, kde pro ně byly připraveny vzdělávací programy o pravěku a o zvířatech. Byla to opravdu velká a nádherná výstava živočichů a také nerostů, kterou si děti mohly i volně prohlédnout.

 

 


3. B v knihovně U Velryby

26.6. 2022

Ve středu 22. 6. navštívili žáci 3. B Ústřední půjčovnu pro děti Městské knihovny Hradec Králové a prozkoumali všechny možnosti, které nabízí (zdarma, pro přihlášení stačí jen jedna návštěva s rodičem). Procházka do/z knihovny byla další příležitostí k poznávání našeho města.

 

 


Výlet 2. A a 2. B

26.6. 2022

Žáci z 2. A a 2. B vyrazili v úterý 21. 6. na vycházku k rybníkům Roudnička, Datlík, Cikán a Biřička. Cestou přes louku děti viděly ovečky a v lese šly podle pohádkové stezky. Výlet jsme zakončili na zmrzlině na Novém Hradci Králové.

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o