ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Vítězství v krajském finále McDonalds Cupu a postup na republiku

18.5. 2022

Po Velikonocích se rozehrál 23. ročník McDonald´s Cupu. Naše škola se přihlásila do obou kategorií. V kategorii A (1. – 3. třída) odehrály naše děti okrskové kolo, ve kterém obsadily krásné 2. místo. V kategorii B (4. – 5. třída) jsme postupně vyhráli okrskové kolo, okresní finále i krajské finále a zaslouženě jsme tak postoupili do republikového finále, které se odehraje v Teplicích 31.5. a 1.6. ...


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

17.5. 2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи/: Mgr. Milan Kučera

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 10. 06. 2022

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 10. 06. 2022 14.00 – 17.00

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Sever – пространство раздевальни

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису: ... (klikněte na nadpis a zobrazí se další informace)


3. B v Přírodovědném centru a hledání čarodějnic

16.5. 2022

V pátek 29. 4. se byli třeťáci podívat na zvířátka v Přírodovědném centru. Návštěva se všem moc líbila, každý si přišel na své. Poté jsme se procházkou kolem Labe přemístili do Šimkových sadů, kde si děti potrénovaly své kombinační schopnosti v čarodějnické hře.

 

 


Dopravní hřiště 4. ročník

16.5. 2022

Žáci 4. ročníku se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Třebši.

 

 

 

 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

6.5. 2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 naleznete na Úřední desce (horní řada záložek – Úřední deska) ve formátu PDF (aktivní odkaz) nebo zde http://www.zssever.cz/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/rozhodnuti1rocnik_2022_2023.pdf


Čarodějnice v 2. B

5.5. 2022

Děti z 2. B si při výtvarné výchově a pracovních činnostech vyzkoušely práci s hlínou, papírem a přírodninami. Při tvorbě postavy čarodějnice rozvinuly svoji představivost. Na konci naší dvouhodinové práce se ve třídě objevilo dvacet dva úžasných čarodějnic. Děti si své výtvory s nadšením odnesly domů.

 

 


2. místo Prezentiáda 2022

29.4. 2022

Ve čtvrtek 28. 5. 2022 se v Knihovně města Hradce Králové po roční pauze uskutečnila prestižní soutěž v umění prezentace. Mezi deseti týmy, které se probojovaly do finále, se v tvrdé konkurenci žáků dalších hradeckých škol rozhodně neztratili naši Severáci. Díky profesionálnímu výkonu obsadilo naše trio z 9. C - Bára Soukalová, Šimon Moravčík a Roman Kašpar - skvělé 2. místo.

 


Fantastická cesta lidským tělem

4.5. 2022

Ve středu 27. 4. 2022 se 3. B vydala na pomoc babičce Ludmile při hledání ztracené součástky k jejímu vynálezu. Tu omylem snědl její vnuk Jáchym. Děti odvážně spolkly zmenšovací pilulku a nebojácně (v ponorce) se pustily na průzkum různých částí Jáchymova těla. Pozorování obsahu žaludku (kousky rohlíku ve vodě, v průhledném sáčku), ...

 


Sběr pomerančové a citrónové kůry

4.5. 2022

V letošním školním roce nasbírala naše škola celkem92,70 kg sušené pomerančové a citrónové kůry.Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zúčastnilitohoto sběru a těšíme se zase příští školní rok ...

 

 


6. B v knihovně

4.5. 2022

3. 5. navštívila 6.B Knihovnu města HK na Slezském Předměstí, kde pro ně byla připravena čtenářská dílna. Děti si vybíraly knížky, plnily úkoly a na závěr o knížkách diskutovaly.

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o