ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Zlatí nejen ve sportu

19.6. 2019

Pětice vybraných žáků ze 7.A se v úterý 18. června v rámci grantového projektu I-KAP zúčastnila Hradecké juniorky, tradiční soutěže v psaní na klávesnici, kterou každoročně pořádá Obchodní Akademie Hradec Králové. V kategorii ZŠ se soutěže účastnili i žáci ze ZŠ na třídě SNP a ZŠ Úprkova. Z celkových 14 žáků v této kategorii naši žáci obsadili velmi pěkná místa, a to včetně místa prvního ...


Už jsem čtenář

17.6. 2019

Letošní školní rok se žáci 1. tříd zapojili do speciálního projektu na podporu čtenářské gramotnosti, který se jmenoval Už jsem čtenář -  Knížka pro prvňáčka. 

Cílem projektu byl rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V rámci celého školního roku jsme navštěvovali několik programů v místní knihovně ...

 


Olympiády předškoláků MŠ sportovní

13.6. 2019

V pátek dne 7. června se uskutečnila třetí část „Olympiády předškoláků MŠ“. Ve sportovních dovednostech zvítězila MŠ Lužická, další místa obsadila MŠ Slavíčkova, Čtyřlístek a Slatina. MŠ Třebechovická se nezúčastnila.

 

 


Dětský den

13.6. 2019

V pátek 7. 6. oslavily svůj svátek děti navštěvující školní družinu. Dětský den plný soutěží, her a zábavy pomáhaly organizovat děvčata ze třídy 7. A.

 

 

 


Pobyt v přírodě 5. ročník Jívka

13.6. 2019

5. ročník odjedl od 3. 6. do 7. 6. 2019 do Jívky II na domluvený pobyt v přírodě. Zde žáci navštívili farmu s bizony, místní moderní kravín, měděný důl Bohumír, Teplické skály, koupali se v bazénu, tancovali na diskotéce. 

 

 


Záchrana stromů

13.6. 2019

Sběr papíru jsme na 1. stupni zaměřili na soutěž o záchranu stromů. Za každých 50 kg starého papíru byl zachráněn 1 strom. Děti sebraly celkem 32 972 kg starého papíru a zachránily tak 659 stromů. Na toto téma také proběhla výtvarná soutěž „Zachraňujeme stromy“.

 

 


Školní pobyt v přírodě 3. A 3. B Borovnička

13.6. 2019

Ve dnech 21. 5. až 24. 5. se třídy 3. A a 3. B zúčastnily školního pobytu v přírodě v Borovničce. Cestou jsme navštívili ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde nás čekal bohatý program s průvodkyněmi a Safari bus. I když nám počasí moc nepřálo, užili jsme si spoustu zábavy – výpravu na pokladem, bojové hry olympijský trojboj, ...

 

 


Hradecké sportovní hry

7.6. 2019

Jak jsme byli úspěšní na plaveckých závodech Hradeckých sportovních her?

Bára Mlčochová naši školu připomněla v tomto sportu, když obsadila v kategorii starších žákyň 2. místo ve stylu prsa a 4. místo ve volném způsobu.

 


ZUŠ Střezina

7.6. 2019

Dne 30. 5. 2019 se žáci 2. tříd byli podívat na den otevřených dveří ZUŠ Střezina. Měli jsme možnost zhlédnout taneční vystoupení, viděli jsme různé hudební nástroje, mohli jsme si i na některé zahrát a vyrobili jsme si "placku" dle vlastní fantazie. Na závěr jsme si poslechli hudební kapelu a mohli si i zatancovat. Celou uměleckou školou nás hezky provázeli mimové. 

 


ZOO 4. A

6.6. 2019

Krásný den a spoustu zážitků strávila 4.A na výletu v ZOO Dvůr Králové . Nejen krásný program se zoolektorkou , ale také dalších spoustu věcí .
Co třeba? První jízda vlakem, první napsání pohledu, první horký den toto léto - první krásné chování mimo  školu ...

 

 
Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o