Matematika 9. ročník

 
Název: Rovnoběžníky, lichoběžníky

označení: VY_32_INOVACE_S3M5   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je z geometrie a je určen pro žáky 7. třídy (nebo jako opakování pro 8. – 9. ročník). Slouží k procvičení teorie týkající se rovnoběžníků, lichoběžníků.

formát:html/flash

 
Název: Procvičování převodů jednotek délky

označení: VY_32_INOVACE_S3M8   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Procvičení převodů jednotek délky. Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel.

formát:html/flash

 
Název: Procvičování převodů jednotek plochy

označení: VY_32_INOVACE_S3M9   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Procvičení převodů jednotek plošného obsahu.  Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel a znalost pojmů jako je např. výměra.

formát:html/flash

 
Název: Obsah kruhu 2

označení: VY_32_INOVACE_S3M14   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Slovní úlohy na procvičení obsahu kruhu. Výpočet obsahu mezikruží. Poměr dvou obsahů. Vhodné i pro opakování v devátém ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Obsah kruhu 3

označení: VY_32_INOVACE_S3M15   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Výpočet obsahů obrazců. Obsahuje úlohy základních i složitějších obrazců. Všechny úlohy mají vybarvené části obsahu obsahu, které máme vypočítat. Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Povrch válce

označení: VY_32_INOVACE_S3M16   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje jak základní, tak i složitější úlohy. Výpočet pláště válce (vodovodní trubka, válcovací stroj...). Výpočet poloměru podstavy s obsahu pláště, výšky s povrchu válce. Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Jednotky objemu

označení: VY_32_INOVACE_S3M18   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Procvičení převodů jednotek objemu. Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel.

formát:html/flash

 
Název: Povrch, objem válce

označení: VY_32_INOVACE_S3M20   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje slovní úlohy, které kombinují výpočty pro povrch a objem válce. Test obsahuje úlohy s využitím hustoty materiálů.Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Funkce – soustava souřadnic

označení: VY_32_INOVACE_S9M1   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na zápis a čtení bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic.

formát:html/flash

 
Název: Funkce – čtení z grafu

označení: VY_32_INOVACE_S9M2   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje slovní úlohu na zjištění požadovaných informací z grafu. Slovní úloha je zaměřena na závislost dráhy a času.

formát:html/flash

 
Název: Funkce – lineární funkce – úvod

označení: VY_32_INOVACE_S9M3   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na určení hodnot a, b z předpisu lineární funkce, na určení zda se jedná o lineární funkci z grafu a předpisu funkce.

formát:html/flash

 
Název: Funkce – lineární funkce

označení: VY_32_INOVACE_S9M4   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na určení zda jde o přímou úměrnost, konstantní funkci, rostoucí či klesající funkci.

formát:html/flash

 
Název: Lineární funkce - předpis

označení: VY_32_INOVACE_S9M5   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na sestavení předpisu lineární funkce ze zadaných bodů nebo grafu.

formát:html/flash

 
Název: Lineární funkce -rovnice o dvou neznámých

označení: VY_32_INOVACE_S9M6   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na grafické řešení dvou rovnic o dvou neznámých.

formát:html/flash

 
Název: Nepřímá úměrnost - graf

označení: VY_32_INOVACE_S9M7   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na graf nepřímé úměrnosti. Graf funkce, podmínky, předpis funkce, doplnění tabulky nepřímé úměrnosti.

formát:html/flash

 
Název: Kvadratická funkce

označení: VY_32_INOVACE_S9M8   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje základní úlohy na kvadratickou funkci typu y=x2. Graf funkce, předpis funkce, doplnění tabulky kvadratické funkce.

formát:html/flash

 
Název: Podobnost - opakování

označení: VY_32_INOVACE_S9M9   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje obrázky znázorňující vzor a obraz v osové, nebo středové souměrnosti. Vaším úkolem je poznat o jakou souměrnost se jedná.

formát:html/flash

 
Název: Podobnost - dělení úsečky

označení: VY_32_INOVACE_S9M10   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na rozdělení úsečky, na dělení úsečky v určitém poměru a na zvětšení nebo zmenšení úsečky v daném poměru.

formát:html/flash

 
Název: Podobnost - koeficient podobnosti

označení: VY_32_INOVACE_S9M11   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na koeficient podobnosti, výpočet chybějících údajů z poměru podobnosti.

formát:html/flash

 
Název: Podobnost dle věty sss

označení: VY_32_INOVACE_S9M12   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na určení zda jsou trojúhelníky podobné, dopočet neznámých údajů u podobných trojúhelníků.

formát:html/flash

 
Název: Podobnost - slovní úlohy

označení: VY_32_INOVACE_S9M13   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje slovní úlohy na podobnost (měřítko mapy, dopočet úhlú trojúhelníku z poměru podobnosti, výšku stromu ze znalosti délky stínu...)

formát:html/flash

 
Název: Oblouková míra úhlů

označení: VY_32_INOVACE_S9M14   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na převody stupňové míry úhlů do obloukové míry a zpět.

formát:html/flash

 
Název: Hodnoty goniometrických funkcí

označení: VY_32_INOVACE_S9M15   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje určování hodnot goniometrických funkcí.

formát:html/flash

 
Název: Goniometrické funkce

označení: VY_32_INOVACE_S9M16   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje základní teorii goniometrických funkcí ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku (definice, grafy funkcí)

formát:html/flash

 
Název: Goniometrické funkce slovní úlohy

označení: VY_32_INOVACE_S9M17   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje slovní úlohy na goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku. Tabulka základních hodnot goniometrických funkcí je součástí nápovědy.

formát:html/flash

 
Název: Jehlan, kužel teorie

označení: VY_32_INOVACE_S9M18   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na teorii jehlanu a kužele (vzorce, vlastnosti).

formát:html/flash

 
Název: Jehlan - slovní úlohy

označení: VY_32_INOVACE_S9M19   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na výpočet povrchu a objemu jehlanu (čtyřboký, trojboký a šestiboký)

formát:html/flash

 
Název: Kužel - slovní ůlohy

označení: VY_32_INOVACE_S9M20   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na výpočet povrchu a objemu kužele.

formát:html/flash